Logo Mundipharma
Logo Mundipharma

Edukacja dla pacjenta

Materiały dla lekarzy

Numer PWZ

Niniejszy serwis skierowany jest do osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i uzyskałem wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską. Jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Chcę zapoznać się z treścią serwisu.

PL-MPH-2000012
PL-INV-2000022